O mne

Adam Windsor

Na základní škole jsem vypustil všechny “nezajímavé” předměty a ustanovil jsem si z nich hodiny kreslení.

Něco málo o autorovi:

Narodil jsem v prosinci se léta páně 1986. Osud a štěstina tomu tak chtěla, jsem se dal na dráhu architekta. Šla mi matematika, geometrie a kreslení mne velmi bavilo. Co bavilo – odjakživa jsem kreslil a maloval. Co si pamatuju, tak většinou mne našli s nějakou pastelkou, nebo štětcem v ruce.

Na základní škole jsem vypustil všechny “nezajímavé” předměty a ustanovil jsem si z nich hodiny kreslení. Tak tomu pokračovalo až do nástupu na vysokou školu, kde, díky zaměření na architekturu a konstrukce pozemních staveb, mi bylo kreslení nejen tolerováno, ale dokonce vítáno.
Během školy i po ní, než jsem začal pracovat jako architekt, jsem vystřídal mnoho zaměstnání, od dělníka v továrně, nádeníka, až po učitele, kde jsem vyučoval matematiku a fyziku. Během studií, a i po nich, jsem žongloval s ohněm, což mi jednak umožnilo si vydělat dost peněz na studia, ale také se dostat blíže k cirkusu a celé žonglérské komunitě. Spousta mých ilustrací je právě o tomto.

Jak šel čas, stále více a více jsem si uvědomoval, že ta pravá vášeň v mém životě je pro mne právě kreslení a malování.
A tak se stalo, že jsem v polovině roku 2020 ukončil svou činnost v architektuře a stavitelství a vydal se na dráhu malíře a ilustrátora.

Umění?

Nemám rád pojem „umění“, za které se dá schovat ledacos, od přilepeného banánu na zeď až po „neumím-kreslit-ale-má-to-výraz“. Na škole jsme vždycky poznali španý projekt podle dlouhých vysvětlujících textů o pohnutkách a konceptu. Věřím, že dobrá věc je poznatelná na první pohled a nepotřebuje další dlouhé vysvětlování; a už vůbec ne vysvětlení, proč je zrovna toto umění. Osobně si nymslím, že bych nějaké umění produkoval, ale jdu po nějaké cestě

O mé tvorbě

Kreslím a maluji, převážně ilustrace. Baví mne v obrázkách smysl a důvod, proč jsou nakresleny. Mám rád, když obrázek vypráví příběh, nebo popisuje téma, které mi v tu chvíli připadá zajímavé. Nicméně nevyhýbám se jakémukoli námětu. Kdysi sjem si dal za cíl umět namalovat a nakreslit cokoli, takže většinu mého času si rozšiřuji svou vizuální knihovnu, skicuju, a zkouším. Z technik u mne převládá kresba tuší, akvarel a kvaš.